Welkom op de website van de federatie Herent.

De federatie Herent is een groep katholieke geloofsgemeenschappen die samenwerken. De federatie bestaat uit de gemeenschappen : Sint-Michiel Beisem, Sint-Antonius Buken, Heilig-Hart Delle, Onze-Lieve-Vrouw Herent, Sint-Laurentius Veltem en Maria-Hemelvaart Winksele. Als kerk in Herent willen we meer zijn dan enkel onze kerkgebouwen of een instituut dat boven de mensen staat. We willen een gemeenschap vormen van mensen die samen geloven in God en van daaruit samen leven, zorgen, vieren, werken, … Onze plaatselijke gemeenschappen maken niet alleen deel uit van deze federatie, maar uiteraard ook van de grote familie van de Rooms Katholieke Kerk. Onze federatie maakt samen met de federaties Kortenberg en Kampenhout deel uit van het Dekenaat Herent.

 • 02-03-2018
  ,

  Het was koud en er was veel wind voorspeld. Maar dat heeft ons niet gedeerd. Tijdens een warme ‘plechtigheid op kindermaat’ werd op donderdag 1 maart de kerkhaan van Winksele opnieuw op zijn vertrouwde plek gezet. Alle ingrediënten klopten: enkele interessante toespraken, mooie muziek, een…

 • 21-02-2018

  De vastencampagne van Broederlijk Delen “Help honger de wereld uit” loopt op volle toeren. Het lijkt vaak wel vechten tegen de bierkaai. Als antigif bieden wij u een thema-avond aan. Want er zijn wegen om hongersnood te bekampen. Onder de titel “Honger de wereld uit,…

 • 03-01-2018

  Het dekenaat Herent nodigt u uit voor de voorstelling “Simon van Cyrene” in de Sint-Antoniuskerk van Buken (Bukenstraat 24). “Simon van Cyrene” vertelt het passieverhaal, in volle voortgang,  gezien vanuit het gezichtspunt van de man die Jezus’ kruis hielp dragen. Fictie en “non- fictie”, afkomstig …

 • 14-12-2017
  ,

  U hebt het een tijdje geleden ook wel gemerkt: de Kerk wil inspelen op maatschappelijke bezorgdheden zoals onder meer de ecologische duurzaamheid van onze wereld. De Belgisch bisschoppen hebben rond dit thema een bisschoppelijke brief rondgestuurd waarin ze alle gelovigen oproepen om zich aan te…

 • 01-12-2017
  , , , , ,

  Eerst was er een secretariaat in Veltem voor de federatie Herent, en eentje in Erps voor de federatie Kortenberg. Vorig jaar op de dag van de onschuldige kinderen startte het secretariaat in Nederokkerzeel voor de federatie Kampenhout. De software van de computer in Veltem werd…

 • 08-11-2017

  STAPKE IN DE WERELD ZOEKT: Voor ons kampen zoeken we nog enthousiaste monitoren: warme, plezante, positieve en creatieve mensen die ons Kinderkamp, gezinskampen, jongerenkampen animeren en mee vorm geven. Het zijn lagere school-kinderen uit Herent en de omliggende gemeenten, die afkomstig zijn uit gezinnen die dapper rondkomen…

 • 03-10-2017

  Op 8 september besliste de bisschopsraad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel om Bart Vleeschouwers uit Kampenhout aan te stellen tot halftijds meewerkend diaken voor het decanaat Herent. Hij versterkt daarmee de pastorale ploeg van dit decanaat. Als diaken zal Bart meehelpen in de klassieke pastorale en…

 • 27-09-2017

  natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders ik zou je nooit anders dan anders willen.   (Hans Andreus)   Jawel…er wordt nog steeds gehuwd voor de kerk ! En jullie zijn daar een voorbeeld van. En we vinden het belangrijk om met jullie op…

 • 27-09-2017

  Nieuwsgierige en geïnteresseerde kinderen op de eerste rij. Sommigen vinden het leuker om bij mama of papa te zitten. En dat mag ook. De grote mensen erachter. Klaar om van start te gaan met de eerste Emmaüsviering. Samen zingen, bidden en ervaren. God beter leren…