Welkom op de website van de federatie Herent.

De federatie Herent is een groep katholieke geloofsgemeenschappen die samenwerken. De federatie bestaat uit de gemeenschappen : Sint-Michiel Beisem, Sint-Antonius Buken, Heilig-Hart Delle, Onze-Lieve-Vrouw Herent, Sint-Laurentius Veltem en Maria-Hemelvaart Winksele. Als kerk in Herent willen we meer zijn dan enkel onze kerkgebouwen of een instituut dat boven de mensen staat. We willen een gemeenschap vormen van mensen die samen geloven in God en van daaruit samen leven, zorgen, vieren, werken, … Onze plaatselijke gemeenschappen maken niet alleen deel uit van deze federatie, maar uiteraard ook van de grote familie van de Rooms Katholieke Kerk. Onze federatie maakt samen met de federaties Kortenberg en Kampenhout deel uit van het Dekenaat Herent.

 • 14-11-2017

  Op 2 december gaat de adventstijd van start. Een tijd van uitkijken naar… wachten, waken, waakzaam zijn. Met de Emmaüsgroep willen we die start niet zomaar laten voorbij gaan. Om 17.00u   spreken de kinderen af in de parochiezaal Winxel, Heidestraat in Winksele, om samen…

 • 10-11-2017
  ,

  1 op zeven haalt de meet niet! Dat is de slogan van de campagne van Welzijnszorg/Samen tegen Armoede. Daarmee verwijzen die naar de inkomensarmoede en de hardnekkigheid waarmee die zich nestelt in de rijke welvaartsstaten. Samen tegen Armoede wil deze armoede op een structurele manier…

 • 10-11-2017

  Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand. Hoe hard ze ook hun best doen, hun fiets maakt het hen onmogelijk om de rit uit te rijden. Hij heeft te veel mankementen net zoals ons armoedebeleid. Met…

 • 08-11-2017

  STAPKE IN DE WERELD ZOEKT: Voor ons kampen zoeken we nog enthousiaste monitoren: warme, plezante, positieve en creatieve mensen die ons Kinderkamp, gezinskampen, jongerenkampen animeren en mee vorm geven. Het zijn lagere school-kinderen uit Herent en de omliggende gemeenten, die afkomstig zijn uit gezinnen die dapper rondkomen…

 • 03-10-2017

  Op 8 september besliste de bisschopsraad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel om Bart Vleeschouwers uit Kampenhout aan te stellen tot halftijds meewerkend diaken voor het decanaat Herent. Hij versterkt daarmee de pastorale ploeg van dit decanaat. Als diaken zal Bart meehelpen in de klassieke pastorale en…

 • 27-09-2017

  natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders ik zou je nooit anders dan anders willen.   (Hans Andreus)   Jawel…er wordt nog steeds gehuwd voor de kerk ! En jullie zijn daar een voorbeeld van. En we vinden het belangrijk om met jullie op…

 • 27-09-2017

  Nieuwsgierige en geïnteresseerde kinderen op de eerste rij. Sommigen vinden het leuker om bij mama of papa te zitten. En dat mag ook. De grote mensen erachter. Klaar om van start te gaan met de eerste Emmaüsviering. Samen zingen, bidden en ervaren. God beter leren…

 • 27-04-2017
  ,

  De voorbije jaren is de vormselregeling in ons bisdom meer en meer een kluwen geworden. Dit omdat de meeste vormheren dekens zijn die tevens parochiepriester zijn, meerdere parochies onder hun hoede hebben en niet alleen verantwoordelijk zijn voor de vormselvieringen, maar ook voor de eerste…

 • 11-04-2017

  Ook al lopen de besprekingen nog, toch werd overal al luid verkondigd dat er een kerkenbeleidsplan voor Herent op tafel ligt. Wat is er van aan? Al in 2011 vaardigde minister Bourgeois een decreet uit dat een kerkenplan vereiste voor de parochiekerken in een gemeente…