Gepost op 10-11-2017 in

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand. Hoe hard ze ook hun best doen, hun fiets maakt het hen onmogelijk om de rit uit te rijden. Hij heeft te veel mankementen net zoals ons armoedebeleid. Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ wil Samen Tegen Armoede werk maken van een leefbaar inkomen voor iedereen.

Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. Hun zelfvertrouwen daalt en er is het constante gevoel er niet bij te horen. Zonder een leefbaar inkomen wordt armoede nooit opgelost. Je kansen op werk, onderwijs, een goede gezondheid, huisvesting … nemen zienderogen af. Een inkomen onder de armoedegrens maakt dat mensen steeds verder af staan van de rest van de samenleving en dieper in de armoede wegzakken.

Ons beleid werkt soms herverdelend van rijk naar arm. Andere maatregelen hebben het tegenovergestelde effect. Men noemt dat het Mattheuseffect. Wie rijk is wordt rijker, wie arm is armer. Voorbeelden genoeg: de woonbonus, allerlei premies voor energiezuinige woningen, kinderopvang, hoger onderwijs … Telkens stroomt er meer geld naar wie beter gegoed is. De overheid zou beter moeten aftoetsten bij wie de middelen van een maatregel terecht komen en daar, waar nodig, andere acties aan verbinden om het Mattheuseffect tegen te gaan en specifiek de zwakste inkomensgroepen te bereiken.

Samen Tegen Armoede pleit voor een leefbaar inkomen voor iedereen. Steun onze campagne, zodat iedereen iedere maand de meet haalt. Ga eens langs bij één van de ‘Soep op de Stoep’-acties die scholen en vrijwilligersgroepen in Herent organiseren. Of geef enkele waardevolle projecten die armoede bestrijden, een financieel duwtje in de rug.
Stort nog vandaag een gift op rekening BE 21 000-0000-0303 en help armoede uitsluiten !

Share