Gepost op 10-11-2017 in ,

1 op zeven haalt de meet niet! Dat is de slogan van de campagne van Welzijnszorg/Samen tegen Armoede. Daarmee verwijzen die naar de inkomensarmoede en de hardnekkigheid waarmee die zich nestelt in de rijke welvaartsstaten. Samen tegen Armoede wil deze armoede op een structurele manier aanpakken. Mensen rechten geven zodat ze niet in de armoede verzeild geraken of zelf uit de armoede kunnen opstaan! Zelf keuzes maken om hun toekomst in handen te nemen!  Kunnen dromen en verder kijken dan de dag van morgen!

Het tovermiddel dat je vandaag hoort, is het basisinkomen voor iedereen. Dit basisinkomen zou de weg zijn om onze welvaarsstaat en de sociale zekerheid te moderniseren. Het zou ook het gepast antwoord op de slinkende tewerkstellingskansen omwille van de nieuwe productietechnieken!

Op vrijdag 1 december vertelt Jozef Mampuys ons meer over het basisinkomen: Waar komt het vandaan?  Wat moeten we er juist onder verstaan? Wat zijn de argumenten van voor- en tegenstanders? En hoe zit het dan met de armoede. Komen de regeringen hun beloftes op vlak van armoedebestrijding na? En ziet Welzijnszorg in het basisinkomen een oplossing voor de armoede?

Share