Gepost op 14-12-2017 in ,

U hebt het een tijdje geleden ook wel gemerkt: de Kerk wil inspelen op maatschappelijke bezorgdheden zoals onder meer de ecologische duurzaamheid van onze wereld.

De Belgisch bisschoppen hebben rond dit thema een bisschoppelijke brief rondgestuurd waarin ze alle gelovigen oproepen om zich aan te sluiten bij de pauselijke encycliek ‘Laudato si’ waarin paus Franciscus iedereen oproept om meer aandacht te hebben voor onze leefomgeving zodat we de wereld leefbaar kunnen houden voor onszelf maar vooral voor onze kinderen.

 

We willen daar vanuit de pastorale ploeg van het dekenaat Herent ook een steentje toe bijdragen en daarom organiseren we een 

INFO-AVOND rond de werking van ECOKERK,  op donderdag 15 maart 2018 om 20.00 uur in de bovenzaal van zaal Pax, Brouwerijstraat 6 te Kampenhout

 

Tijdens deze info-avond zal de heer Karel Malfliet, nationaal verantwoordelijke voor Ecokerk,
ons een toelichting geven rond de vele mogelijkheden
om ook in onze parochies stappen te zetten naar een grotere duurzaamheid.
Daarbij zullen volgende zaken zeker aan bod komen

 

  • duurzaam energieverbruik in kerken en parochielokalen
  • gebruik van duurzame producten
  • sensibiliseringsacties naar het ruime publiek
  • ruimte voor gedachtewisseling en discussie
  • mogelijkheid tot het maken van concrete afspraken en plannen

Om een en ander wat praktisch te kunnen voorbereiden, zouden we het appreciëren als u een seintje zou kunnen geven of u al dan niet aanwezig kunt zijn en met hoeveel mensen.

Graag een antwoord op secretariaatnederokkerzeel@telenet.be

Meer info: https://netrv.be/ecokerk

We hopen u te mogen ontmoeten op deze bijeenkomst,

Deken Patrick, Diaken Bart en Chantal

Share