Gepost op 02-02-2017 in

Gastvrij herent

Noodfonds Gastvrij Herent steunt personen en gezinnen die al een tijd in Herent verblijven en die menselijk gezien in een onhoudbare situatie leven.  Het is een vrijwilligersinitiatief van Herentenaren die geloven dat wij niet armer worden als wij delen met anderen.

Het fonds kadert in een ruimere werking rond en met vluchtelingen. Het is volledig onafhankelijk. De steun van het fonds vertrekt vanuit concrete noodsituaties. Het komt tijdelijk tussen als alle andere kanalen van steunverlening uitgeput zijn. Voor de selectie van noodsituaties wordt samengewerkt met het LOI (Lokaal Opvanginitiatief).

Wij zoeken mensen die eenmalig of  maandelijks via een bestendige opdracht, een zelf te kiezen bedrag willen overschrijven ten voordele van het noodfonds. Elk bedrag, hoe klein of groot ook, is welkom.

Meer informatie vind je hier.

Alvast veel dank voor je steun.

Share