Gepost op 18-02-2017 in

Op 16 februari ontving de vzw Half Weg, bij ons beter bekend als “de voedselbank”, een cheque van 20.000 EUR, dank zij de Solidariteitsklik. Een initiatief van Carrefour Foundation.

In de loop van de maanden november en december werden zowat overal in Herent oproepen verspreid om in de solidariteitsactie, die met de medewerking van Carrefour Market Herent werd georganiseerd, te stemmen ten voordele van de Herentse voedselbank, de vzw Half Weg.

Dat is massaal gebeurd. Achttienduizend en tweeënzestig keer zelfs! Dus ook 18.062 maal dank daarvoor. Het werd een heel spannende, zelfs heroïsche strijd. Wij dachten en vreesden dat we op de meet zouden geklopt worden, maar niets is minder waar. Met bijna tienduizend geldige stemmen méér dan de eerste achtervolger heeft vzw Half Weg, dankzij het enthousiasme van héél veel sympathisanten de eerste prijs weggekaapt: € 20.000,00. Ja U leest het goed: twintigduizend euro.

Zoals aangekondigd zal vzw Half Weg met dit bedrag haar materiaal en infrastructuur behoorlijk kunnen vernieuwen met onder andere verbetering van berg- en koelruimte. Zonder de steun van héél veel sympathisanten zou dat onmogelijk geweest zijn. Het is meteen het bewijs dat solidariteit in Herent een ‘werkwoord’ is dat uitgedragen werd tot ver buiten de gemeentegrenzen, want er kwamen stemmen uit alle Vlaamse provincies, Nederland, Frankrijk en zelfs uit Servië. Wij hopen dat wij in de toekomst verder op iedereen zullen kunnen blijven beroep doen. Dat kan steeds door een kleine of grote gift op rekening BE18 0013 7895 8565 – GEBABEBB. Ook daarvoor al 18.062 maal dank.

Maar, en dat is nieuws heet van de naald, wie een gift doet van € 40,00 (veertig) euro of méér kan een fiscaal attest bekomen. Dan moet het bedrag wel op een ander rekeningnummer gestort worden.

Wil je graag een fiscaal attest? Stort dan op naam van Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel op rekening nr. BE70 8939 4402 9125 en vermelding 16017. Met het vermelden van dit getal 16017 ben je er zeker van dat je gift bij vzw Half Weg terechtkomt

Heb je nog één of andere vraag? Neem dan gerust
contact op met Rik Opsomer (secretaris): 0494/751525 –  of Tom Baeyens (voorzitter): 0494/507284

 

IMG_2149IMG_2166IMG_2163 160217001IMG_2176IMG_2150

Share