Gepost op 17-08-2017 in

Graag willen we iedereen op de hoogte brengen van een nieuw pastoraal project dat vanaf het werkjaar 2017-2018 in de “kleine federatie Herent” van start zal gaan. Alhoewel het in eerste instantie gaat over een parochie-overschrijdend initiatief, zijn er ook directe implicaties voor onze parochiegemeenschap in Winksele waarover we het in deze nota voornamelijk willen hebben.

Maar eerst schetsen we kort de achtergrond en de bedoeling van het project dat de naam “Emmaüs” heeft meegekregen.

In het voorjaar 2017 werden we in de federatie Herent geconfronteerd met de eis van de Vlaamse regering om tegen september 2017 een kerkenbeleidsplan uit te werken. Met pijn in het hart, vooral voor de mensen in de betrokken parochies, werd dus op korte tijd beslist om de kerken van Veltem en Delle te onttrekken aan de eredienst. Daarbij werden we op een pijnlijke manier herinnerd aan de noodzaak om een pastoraal plan uit te werken om de toekomst van de christelijke geloofsgemeenschap in onze gemeente in de komende jaren te vrijwaren door samenwerking over de nu bestaande parochiegrenzen heen. Onder druk van de nieuwe situatie werd in de federatie beslist om concreet werk te maken van een traject waarbij het niet enkel zou gaan om schaalvergroting (en dus om tot nu toe bestaande parochiale activiteiten op een hoger, parochie-overschrijdend niveau voort te zetten), maar om het ontwikkelen van een nieuwe, hedendaagse visie op de christelijke geloofsgemeenschap. De catechesewerking leek toen het meest geschikte veld om een dergelijk parochie-overschrijdend project op te starten.

Een kleine groep met Pastoor Patrick Maervoet, Chantal Lemmens, An Mollemans (verantwoordelijke voor catechese en liturgie in het Vicariaat Vlaams-Brabant) en Thomas Knieps kreeg de opdracht om het nieuwe catecheseproject verder uit te werken. In juni 2017 werd het project door deze groep voorgesteld aan de parochieploegen en catecheseverantwoordelijken in de parochies van de ‘kleine federatie Herent’.

Wat zijn de inhoudelijke krijtlijnen van dit project? Een probleem van de huidige (kinder)catechese is dat de catechesemomenten grotendeels los zijn komen te staan van het leven van de parochiale geloofsgemeenschap. De eerste communicantjes en vormelingen worden nu vooral voorbereid op het unieke moment van de viering van de eerste communie resp. het vormsel. Daarna verdwijnen zij (en hun ouders) meestal van de radar van de gemeenschap, ook omwille van het feit dat onze gemeenschappen niets meer (aan) te bieden hebben voor deze kinderen en gezinnen. Een gelijksoortig probleem doet zich ook voor bij de doopsel- en huwelijkscatechese.

Om daaraan tegemoet te komen, is een catechesewerking wenselijk die niet enkel focust op deze unieke momenten in de levensloop van kinderen en van hun gezinnen, maar op een constant aanbod van initiatie- en verdiepingselementen die de hele levensloop van een mens willen begeleiden en tevens door een levendige geloofsgemeenschap worden gedragen.

Daarom mikt het Emmaüs-project op een reeks catechesemomenten doorheen het (kerkelijk) jaar die allemaal gekoppeld worden aan liturgische vieringen waarin de hele geloofsgemeenschap van de “kleine federatie” samenkomt om haar geloof uit te drukken en te vieren. Terwijl deze vieringen openstaan en expliciet bedoeld zijn voor alle leeftijdsgroepen kunnen er specifieke catechesemomenten per leeftijdscategorie (bv. eerste communicantjes en vormelingen maar ook ouders van kinderen die gedoopt zullen worden, volwassen dopelingen, koppels die in de kerk willen trouwen enz.) aan gelinkt worden.

Ondertussen heeft een kleine werkgroep een schema van vieringen en catechesemomenten opgesteld die, verspreid over het liturgische jaar, in onze parochiekerk in Winksele zullen doorgaan maar expliciet bedoeld zijn voor de hele “kleine federatie”. Het startmoment is op zaterdagavond, 23 september in een viering om 18 uur.

Het is duidelijk dat dit nieuwe project ook concreet zal ingrijpen in het leven van onze parochiegemeenschap in Winksele. En dat is uiteraard ook de bedoeling! Want het gaat niet om een reeks bijkomende activiteiten die gewoon naast de gewone zaterdagvieringen in onze kerk zullen plaatsvinden voor wie er zin en tijd voor over zou hebben. Het gaat er integendeel om de intense momenten van onze wekelijkse bijeenkomsten te delen met de mensen van de andere parochies en hopelijk binnenkort ook met mensen uit onze gemeente die nu niet naar onze vieringen komen. Met andere woorden: de meeste vieringen en catechesemomenten van het Emmaüs-project zullen plaats vinden op het moment van de gewone zaterdagavondvieringen.

Om echter ook gezinnen met jonge kinderen de gelegenheid te geven om aan deze vieringen deel te nemen, hebben we beslist om het beginuur van de vieringen te veranderen, en wel niet enkel voor deze speciale vieringen, maar omwille van een gemeenschappelijk beginuur voor alle zaterdagavondvieringen in onze kerk. Alle zaterdagavondvieringen in Winksele zullen dus vanaf 16 september om 18 uur i.p.v. 19 uur plaatsvinden. Aansluitend bij elke viering van het Emmaüs-project is er een ontmoetingsmoment gepland waarbij we elkaar beter zullen leren kennen.

Alhoewel dit in het begin wat aanpassing zal vergen, hebben we er alle vertrouwen in dat het nieuwe project ook aan onze parochiegemeenschap in Winksele een nieuw elan en nieuwe inspiratie zal geven. We nodigen iedereen van harte uit om het project mee te dragen en hopen jullie allemaal bij de vieringen in het nieuwe werkjaar te mogen verwelkomen.

De parochieploeg van Winksele.

Share