Gepost op 03-10-2017 in

Op 8 september besliste de bisschopsraad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel om Bart Vleeschouwers uit Kampenhout aan te stellen tot halftijds meewerkend diaken voor het decanaat Herent. Hij versterkt daarmee de pastorale ploeg van dit decanaat.
Als diaken zal Bart meehelpen in de klassieke pastorale en liturgische taken (gebedsvieringen, dopen, huwelijken, uitvaarten…). Hij zal echter prioritair het pastorale veld van de diaconie of dienstbaarheid verkennen met onder meer het inventariseren van alles wat in het decanaat Herent (gemeenten Herent, Kortenberg en Kampenhout) bestaat aan welzijnswerk, ziekenzorg, bejaardenzorg, derde- en vierdewereldinitiatieven enz. Dit is het specifieke terrein waarop een diaken zich in eerste instantie inzet.

Bart (59) blijft de eerstvolgende jaren nog halftijds werkzaam als journalist bij Boerenbond waar hij al meer dan 35 jaar actief is. We zullen ook op hem mogen rekenen om af en toe bijdragen te verzorgen voor de plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven.

We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe levenstaak en hopen voor hem op een vruchtbaar diaconaat.

Share