Gepost op 02-03-2018 in ,

Het was koud en er was veel wind voorspeld. Maar dat heeft ons niet gedeerd. Tijdens een warme ‘plechtigheid op kindermaat’ werd op donderdag 1 maart de kerkhaan van Winksele opnieuw op zijn vertrouwde plek gezet.

Alle ingrediënten klopten: enkele interessante toespraken, mooie muziek, een speelse zegening, spektakel met kraan en een moedige vrijwilliger…

Kortom, het was beslist een hoogdag voor Winksele.

Kon je er niet bij zijn? Hier vind je enkele foto’s.

Bovendien is er ook een mooie film van het gebeuren.

Met deze presentatie lichtte architect Jos Roosemont de restauratiewerken toe.

En hieronder vind je het zegengebed van Patrick:

God, onze Heer,
Vandaag zegenen wij de nieuwe kerkhaan.
Zegen in dit gebaar
ook alle arbeid van de mensen
die aan de restauratie van de kerk werkten,
zij die planden, plannen maakten en organiseerden,
plannen goedkeurden en steunden,
ook zij die mee betaalden.
Zegen alle vrijwillige inzet van de mensen
die mee voor deze kerk zorgen,
zonder dewelke wij evenmin kunnen;
Inzet die maakt dat wij als geloofsgemeenschap samen  kunnen vieren en U loven.
Maak dat dit huis een plaats van gebed en verbondenheid mag blijven
waar een haan ons oproept geen verraad te plegen tegenover de Man van Nazareth,
maar waakzaam te zijn.

Waakzaam bij het krieken van elke dag,
bij het opgaan van de zon,
waarin Gij ons tegemoet komt.
Waakzaam in onze opdracht, onze roeping,
Uw liefde uit te stralen in deze wereld,
Mee te werken aan een nieuwe wereld
tot iedereen mee van tel is.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer.

Share