Gepost op 29-05-2018 in , , , , , ,

De communievieringen 2018 zijn achter de rug. Het waren feestelijke en deugddoende momenten voor de kinderen, de families en voor de gemeenschappen. Volgend jaar is het misschien de beurt aan uw kind(eren).

Eerste communies

Zondag 19 mei 2019 om 9u30 en 11u30 in Herent
Zondag 19 mei 2019 om 9.30u in Buken  (voor de catechesegroepen van Veltem en Buken en Delle)
Zondag 26 mei 2019 om 9u30 in Beisem
Zondag 9 juni 2019 om 9.30u in Winksele

Vormelvieringen

Zaterdag 25 mei 2019 om 15u in Herent
Zaterdag 1 juni 2019 om 15u (en eventueel om 17u)  in Winksele

 

Praktische informatie inschrijvingen

Hieronder de praktische informatie voor de gemeenschappen van Winksele, Veltem-Beisem, Buken en Delle.

 

Vormsel 2019

Is uw zoon of dochter geboren in 2007, of gaat hij of zij vanaf september naar het zesde leerjaar, dan kunnen zij kiezen om in 2019 het Vormsel te ontvangen.

Het Vormsel vindt in 2019 plaats in Winksele in de Maria-Hemelvaartkerk op zaterdag 1 juni 2019 om 15.00u (indien de groep te groot is, wordt ze gesplitst en is er ook een groep om 17u).

De catechesewerking gaat door in drie groepen.

In Veltem kan u terecht bij Eddy Magits en de andere catechisten. Graag een inschrijvingsformulier aanvragen bij Eddy : eddy.magits@telenet.be.
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer  BE05 0016 8798 2175 van catechese Veltem kan storten met vermelding Vormsel + naam van de jongere.

Voor Beisem kan u terecht bij Jan Denil en de andere catechisten.
De inschrijvingen gebeuren in Ratjetoe, Kerkstraat 7, op donderdagen 7, 14, 21 en 28 juni 2018, telkens van 19 tot 20 uur.  Verantwoordelijke: Jan Denil –  jan.denil3@telenet.be
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer BE27 0018 2001 8373 van catechese Beisem kan storten met vermelding Vormsel + naam van de jongere.

Voor Winksele kan u terecht op het federatiesecretariaat, Pastorijstraat 1, 3020 Veltem-Beisem (achter de Vitalacloods).
De inschrijvingen gebeuren op maandag tussen 14.00u en 16.30u of op donderdag donderdagen 7, 14, 21 en 28 juni 2018 tussen 18.30u en 19.45u.
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer
BE90 0358 5203 7432 van catechese Winksele kan storten met vermelding Vormsel  + naam van de jongere.

De jongeren uit Buken en Delle kunnen kiezen bij welke groep ze aansluiten.

 

Eerste Communie 2019

 

Is uw kind geboren in 2011 of gaat het vanaf september naar het tweede leerjaar, dan komt het, indien u dat wenst, in aanmerking voor de Eerste Communie van 2019.

Voor de kinderen van Beisem vindt de Eerste Communie plaats in de St.-Michielskerk van Veltem-Beisem op zondag  26 mei 2019 om 9.30u
De inschrijvingen gebeuren in Ratjetoe, Kerkstraat 7, op donderdagen 7, 14, 21 en 28 juni 2018, telkens van 19 tot 20 uur.
Verantwoordelijke catechiste : Geert Decock –  decock.geertrui@gmail.com
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer BE27 0018 2001 8373 van catechese Beisem kan storten met vermelding EC + naam van uw kind

Voor de kinderen van Buken en Delle vindt de Eerste Communie plaats in de St.-Antoniuskerk op zondag 19 mei 2019 om 9.30u.

De inschrijvingen gebeuren op het federatiesecretariaat op maandag tussen 14.00u en 16.30u of op donderdag donderdagen 7, 14, 21 en 28 juni 2018 tussen 18.30u en 19.45u.
Verantwoordelijke catechiste : Anja Artois – bruyninckx.artois@hotmail.com
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer
BE16 7506 6189 0574 van catechese Buken kan storten met vermelding EC + naam van uw kind

Voor de kinderen van Veltem vindt de Eerste Communie plaats in de St.-Antoniuskerk van Buken op zondag 19 mei 2019 om 9.30u.
De inschrijving van uw kind bezorgt u aan de verantwoordelijke catechiste : Manuella Van den Brande : manuella.vandenbrande@skynet.be
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer  BE05 0016 8798 2175 van catechese Veltem kan storten met vermelding EC + naam van uw kind

Voor de kinderen van Winksele vindt de Eerste Communie plaats in de Maria-Hemelvaartkerk van Winksele op zondag 9 juni 2019 om 9.30u
De inschrijvingen gebeuren op het federatiesecretariaat op maandag tussen 14.00u en 16.30u of op donderdag donderdagen 7, 14, 21 en 28 juni 2018 tussen 18.30u en 19.45u.
Verantwoordelijke: Sara Doms, sarahdoms@gmail.com
Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer  BE90 0358 5203 7432 van catechese Winksele kan storten met vermelding EC + naam van uw kind.

Doopbewijs

Zorg bij de inschrijving zeker voor een doopbewijs. Dat kan zijn door een attest, als u buiten het dekenaat gedoopt bent of door de doopdatum en -plaats mee te delen op het inschrijvingsformulier. Mensen met een trouw- of een samenlevingsboekje vinden deze gegevens vaak hier in.

Is uw kind niet gedoopt of buiten de katholieke kerk gedoopt ? Dan is dat ook geen probleem. Laat dit weten bij de inschrijving. U krijgt dan een uitnodiging voor de planning van een doopviering of een opname in de katholieke kerk.

Ouderavond

De catechisten zullen, bij de aanvang van het werkjaar, alle ingeschrevenen persoonlijk uitnodigen voor de ouderavond van begin oktober.

 

Voor de kinderen van Herent, wordt de inschrijving geregeld via een inschrijvingsavond.

Meer info krijgt u via het secretariaat van Herent : parochieherent@skynet.be

Share