Gepost op 03-10-2018 in , , , , , ,

De wereld is voortdurend in verandering. Ook onze Kerk is in verandering. We zijn  bescheidener aanwezig in onze maatschappij. Onze kerken zitten niet meer vol. Sommigen zijn zelfs zo goed als leeg. Vorig werkjaar dienden de kerkfabrieken van onze federatie een kerkenbeleidsplan op te stellen, wilden ze nog kunnen genieten van de nodige subsidies voor de restauratiewerken aan een paar van onze kerken. Daaruit kwam voor sommige mensen het zware verdikt dat we twee van onze kerken op het einde van dit jaar voor vieringen gaan sluiten. Onttrekken aan de liturgie, noemt men dat. Ze zullen een andere bestemming krijgen. Voor de Sint-Laurentiuskerk van Veltem kozen we voor een sociaal project. De voedselbank die in de schoot van onze parochies is ontstaan, is dringend aan uitbreiding toe. En de kerk zou een ideale locatie zijn. Het gemeentebestuur engageerde zich in dit kerkenbeleidsplan mee om de voedselbank in de kerk te huisvesten. De eerste stap daartoe is een haalbaarheidsstudie waarbij een architectenbureau aan het werk ging na overleg met vertegenwoordigers van de gemeentelijke administratie, het gemeentebestuur, het welzijnshuis, de voedselbank, de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur. Het zal dus nog een tijdje duren eer de Voedselbank haar intrek zal kunnen nemen in de Sint-Laurentiuskerk. De Heilig-Hartkerk van Winksele-Delle kent haar bestemming nog niet. Ook dit zal nog studie en overleg vragen.

Maar Kerkwerk is in eerste plaats mensenwerk. Er samen voor en met mensen zijn. Hoe moet dat verder naar de toekomst toe ?  Langzaam maar zeker zijn vertegenwoordigers van de parochies in het federatieoverleg de afgelopen jaren aan’t kijken wat belangrijk is voor een gelovige gemeenschap. We hebben hiervoor iemand van buitenaf bij de arm te nemen. Sofie Verschuere van de Brugse organisatie Yot begeleidt ons nu al een tijdje in dit moeizaam proces. We moeten daar niet flauw over doen. Veranderingsprocessen zijn moeilijk. Mensen houden graag vast aan de dingen die ze kennen en laten niet graag los voor nieuwe onbekende uitdagingen. Af en toe gaan we met kleine stapjes vooruit, dan weer nemen we gas terug. En we staan versteld over de vele gevoeligheden en weerstanden waar we moeten tegen opboksen, in de eerste plaats bij onszelf.

Vorige maand hebben we een volgende stap gezet. De kleine groep vertegenwoordigers uit de parochies hebben op zaterdag 29 september een perspectiefcafé georganiseerd in de kerk van Delle. Hiervoor nodigden we een uitdager van dienst uit in de persoon van Walter Van Wouwe, directeur van de Clemenspoort in Gent. De Clemenspoort werd gebouwd op de terreinen van het vroegere klooster van de redemptoristen. Pater Guido Moons wilde er zijn intrek nemen met zijn Effattagemeenschap.  Toen hij dit voornemen kenbaar maakte aan de toenmalige pater Provinciaal, gaf deze als reactie dat dit geen goed plan was. Voor hem was het klooster in de Voskenslaan (aan het Sint-Pietersstation van Gent) onmogelijk om te vormen tot een ruimte voor een nieuwe eigentijdse redemptoristische gemeenschap. Het enige wat kon was het klooster afbreken en een nieuw project uitwerken.  Pater Guido voegde de daad bij het woord en in nauw overleg met het provinciaal bestuur van de redemptoristen startte in 2006 het ontwikkelingsproces.  Hij is jammer genoeg op 20 november 2014 overleden toen net de plannen waren goedgekeurd. Een nieuw team heeft zijn werk verdergezet maar zonder zijn visie, passie en inzet had het project er nooit geweest. Het finaal project is de herontwikkeling van de kloostersite van ongeveer drie hectare waar de Clemenspoort een onderdeel van is en waar de Effatagemeenschap samen met de redemptoristen hun nieuwe thuishaven hebben gevonden. De Clemenspoort is nu een leef-, vormings- en inspiratieplek waar de redemptoristen en de Effatagemeenschap iedereen uitnodigen om mee te bouwen aan een hartelijke gemeenschap die zich inspireert aan het evangelie en de spiritualiteit van de redemptoristen. Op de site vind je ook vergaderaccommodatie en studentenhuisvesting. Een levendig geheel dat helemaal verschillend is van wat het klooster vroeger was.

Naast Walter was ook Sofie Verschuere aanwezig en hadden we een bredere groep mensen uit onze parochies uitgenodigd. Niet enkel echte “kerk-mensen”, maar ook mensen die met een andere bril naar de dingen kijken.  We hebben bewust mensen gekozen van verschillende leeftijdscategorieën, met verschillende visies, … De opkomst was boven de verwachtingen .Van de om en bij  de 100 genodigden, gingen 65 mensen in op de uitnodiging. We luisterden eerst naar Walter van Wouwe. Hij vertelde ons over het project rond de Clemenspoort in Gent en wees ons op belangrijke punten rond vrijwilligers,  gebruik van nieuwe technologieën, financies,  de huidige werking verzorgen, en ondertussen kijken wat er naar “het containerpark” kan, maar vooral resoluut gaan voor het nieuwe. Hij drukte ons op het hart dat we keuzes zullen moeten maken. Wat brengt de toekomst ? Bokrijk of Technopolis ?   Daarna gingen we aan het werk met deze input en formuleerden in twee ronden suggesties voor het federatie-overleg.

Een van de dingen die Walter ons vertelde, was dat we elke gelegenheid om te vieren moeten aanpakken en dat deden we dan ook onmiddellijk. Terwijl iedereen genoot van een glaasje Cava of fruitsap, brachten de moderatoren van de gespreksgroepen de belangrijkste punten samen. Sofie en Walter reageerden er nog even op  en we sloten af met een lekkere broodmaaltijd.

Met een aantal suggesties in de rugzak kan het federatie-overleg nu aan de slag. De eerste stap is wellicht het omvormen van de werkgroep opdat de Geest voluit kan waaien.

Pastoor Patrick, Chantal Lemmens

Share