Gepost op 17-08-2019 in , , , , , ,

Hoe gaat alles nu verder lopen na het vertrek van Pastoor Patrick?
De vraag komt in vele gesprekken aan bod. Hij had een belangrijke coördinerende functie en was de enige fulltime priester in ons dekenaat.

Het zou meer dan jammer zijn dat elke vorm van Kerk-zijn op dat moment zou stilvallen.
Sommige verantwoordelijkheden zullen nog moeten uitgeklaard en doorgegeven worden. Het dagelijkse leven in onze kerk zal hoe dan ook verder blijven lopen dankzij de vrijwilligers, onze hulppriesters en onze vaste krachten diaken Bart en parochie-assistente Chantal, en naast en met hen alle bestaande werkingen van gelovige verbondenheid en inzet in onze parochiefederaties.

Voor alle info en praktische vragen kan u zeker bij Chantal Lemmens en de federatiesecretariaten terecht. Kan men u niet onmiddellijk antwoorden, dan nemen zij hoe dan ook deze vraag mee om later een antwoord te bieden.
Wat de regeling van de vieringen betreft werd op dit moment niets veranderd. Met de pastorale vrijgestelden en hulppriesters werd bekeken hoe tot januari 2020 de huidige regeling van vieringen kan behouden blijven. Deze oefening wordt later in het najaar verder gemaakt voor het vervolg van dit werkjaar.
We hopen alvast dat wij de komende periode op het begrip, de goodwill en medewerking van iedereen kunnen rekenen.
Het is duidelijk dat we iedere

en nodig hebben om ook morgen op een getuigende en enthousiaste wijze het verhaal van de Man van Nazareth verder handen en voeten te geven.

Share