Gepost op 21-09-2019 in

Ik kreeg de voorbije tijd herhaaldelijk twee vragen: Wat is jouw opdracht nu als deken? En wie gaat jou hier vervangen? In mijn homilie op 15 september ging ik hier op in. Volgende passage gaat hierover.

“Ik begin aan een nieuwe taak. Met gevoel voor verantwoordelijkheid en in kwetsbaarheid van mijn eigen mens-zijn. Als deken van de pastorale Regio Leuven zal het vooreerst mijn taak zijn om al wie pastoraal benoemd of aangesteld is te ondersteunen in zijn of haar taak. Ons herderschap is vandaag een gedeeld herderschap. Dat was al zo in parochies en federaties. Maar we willen dit nog meer doen. Onze federaties willen wij laten groeien tot pastorale zones waar ‘veldverantwoordelijken’, gevormde gelovigen, op één of ander domein alle vrijwilligers op datzelfde domein ook ondersteunen. Bijvoorbeeld iemand die tot en met thuis is op het domein van de catechese die de catechesewerking en nog meer de catechisten ondersteunt, waar nodig. En zo ook voor andere belangrijke domeinen als dienstbaarheid, gemeenschapsopbouw, verkondiging, jeugd…

Bij alle terminologie die ik gebruikte, wordt er verwezen naar het ‘pastorale’, het herderen van elkaar.

Mijn opdracht is niet een “administrateur-generale” te zijn voor onze Pastorale Regio Leuven, een klerk aan een bureau te zijn. Mijn opdracht is pastoraal. Ik word geroepen om als een pastor of herder te zijn waar ik kom, voor de mensen wie ik bezoek, voor de mensen voor wie ik voorga. Samen zoekend: hoe houden wij onze clubgeest levend? Hoe mag die Geest ons bezielen en aanvuren? Hoe gaan wij vandaag en morgen onze geloofsgemeenschappen herderen?

Komt er iemand die mijn taken nu hier in de federaties Kortenberg, Kampenhout en Herent zal overnemen?

Het eerste jaar zullen wij zeker niemand als nieuwe priester moeten verwachten. Maar onze bisschop heeft Chantal Lemmens voor de federaties Kortenberg en Herent, en Bart Vleeschouwers voor de federatie Kampenhout alvast voor een jaar benoemd als pastorale coördinator van deze federaties. Zij zullen alle pastorale bedrijvigheid coördineren. Daar heb je het woord weer: Pastoraal, als een herder.

Ik zal zeker nog de eerste maanden over hun schouders meekijken. Daarna is het aan hen, wel wetend dat zij een back-up hebben.

Voor alle sacramentele vieringen zullen we op onze meewerkende priesters de komende tijd kunnen rekenen. Binnen de huidige regelingen lukt het ons. En onze gemeenschappen weten zich gelukkig versterkt met gebedsleiders voor tal van andere vieringen. We rekenen op hen allemaal voor morgen. Maar we rekenen op jullie allemaal.

Als het christen-zijn ons niet meer verbindt, wat maakt ons dan nog tot kerk? Laten wij elkaar niet los laten en samen op zoek te gaan wat er ons te doen staat.. En laat de Geest zijn werk doen. Mag die ons allemaal tot herders van elkaar maken. Tot herders van klein en groot.”

Deken Patrick

Share