Gepost op 13-03-2020 in

Met een sneltreinvaart komen de maatregelen rond het Coronavirus op ons af. Overheden en organisatoren kondigen heel wat maatregelen aan om de verdere verspreiding van het virus in te perken. Naar aanleiding hiervan hebben ook de Belgische bisschoppen beslist om alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerken op te schorten en dit zeker al tot vrijdag 3 april.

Enkel uitvaarten kunnen doorgaan, maar in beperkte kring (enkel naaste familie). Dit is ook het geval voor funeraria en crematoria.

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. Daarom zullen alvast alle publieke activiteiten niet doorgaan. Of deze activiteiten definitief worden afgelast of op een latere datum zullen plaats vinden, hangt van de initiatiefnemers af. Dat zal heel binnenkort wel duidelijk worden. Mogelijks zijn er nog activiteiten die niet zullen doorgaan. Hou dus zeker parochieblad, mail en websites in het oog.

De kerkgebouwen blijven wel open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Ook het federatiesecretariaat blijft haar werk doen, maar achter gesloten deuren. We zijn wel per e-mail of telefoon te bereiken.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Ik kan me daar alvast bij aansluiten en dank iedereen voor het begrip.

Laten we in ons persoonlijk gebed heel speciaal denken aan de zieken die door het virus getroffen zijn maar ook  de andere zieken niet vergeten. Laten we denken aan onze oudere mensen die nu zonder bezoek verblijven in de woonzorgcentra en aan alle mensen die de zieken en ouderen omringen met liefde en zorg, maar ook voor hen bidden die nu er alles aan doen om de ziekte in te dijken en om een afdoende remedie ertegen te zoeken.

Wie nood heeft aan een gesprek, mag mij altijd contacteren : 0475 53 54 89 of chantal.lemmens1@telenet.be

Zorg goed voor jezelf en je dierbaren.

Moge Gods zegen met ieder van ons zijn. Laten we hopen dat Pasen dit jaar het feest van nieuw en bevrijd leven mag worden.

Jullie pastoraalcoördinator, Chantal.

Share