Gepost op 14-09-2021 in ,

Startavond Campagne Welzijnszorg, maandag 4 oktober, 19 u. in het Provinciehuis in Leuven

Door corona zijn de voorbije campagnes van Welzijnszorg misschien aan u voorbij gegaan. Maar wie wat oplette, heeft de boodschap ongetwijfeld opgepikt. Het recht op wonen blijkt in ons land vooral een fictief recht. Het gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Die schaarste veroorzaakt concurrentie en die leidt dan weer tot uitsluiting en discriminatie. De campagne die Welzijnszorg dit najaar voert, zoomt uitdrukkelijk in op die problematiek.

Op ons startmoment in Leuven is iedereen welkom die ‘samen tegen armoede’ concreet wil maken. Ontdek waarom we dit jaar campagne voeren voor een leefbaar woonbeleid, wat de signalen van mensen in armoede zijn en wat jij kan doen !

We blazen daartoe verzamelen in het Provinciehuis in Leuven op maandag 4 oktober om 19 u.

Er staat heel wat op het programma. Tijdens een inleidende sessie kan u krachtige getuigenissen beluisteren van mensen in armoedesituaties en van enthousiaste actievoerders. Luc De Rick (‘Stafke’ uit de Buurtpolitie) praat dit alles aan elkaar. Na een artistiek intermezzo i.s.m. Cie Tartaren is het dan tijd voor de keuzesessies. U kan daar o.m. kennismaken met de werking van het Sociaal Verhuurkantoor Hageland’. Of in gesprek gaan met een ‘lokale held’ die volop gaat voor solidariteit met mensen uit een etnisch-culturele minderheid. Vanwaar komt die keuze, welke (woon)signalen geven deze mensen en tot welke acties leidt dat? Een vierde sessie zoomt in op het uitgebreid aanbod van teksten voor vieringen rond het campagnethema. Er is ook ruimte voor uitwisseling over lokale praktijken. Afsluiten doen we met een drankje.

Heb je interesse om deel te nemen. Inschrijven is gratis, maar (gezien de covid-context) verplicht.

Dat kan via https://welzijnszorg.be/startmoment-leuven-1

Share