Gepost op 03-11-2021 in , , , , , ,

Info-Avond Campagne Welzijnszorg,
De Nok (De Wildeman Herent),
NIEUWE DATUM: maandag 7 februari 20 u.

Omwille van de corona-context moest de info-avond Welzijnszorg van 3 december worden uitgesteld. We spreken nu af op maandag 7 februari 20 u. Indien het context het toelaat spreken we af in De Nok (De Wildeman) in Herent. In het andere (meer waarschijnlijke geval) vindt de avond online plaats. Vooraf inschrijven is daarom noodzakelijk. Dat kan via info@kwbHerent.be .

Welzijnszorg zet het recht op wonen in de kijker. Dit recht blijft een dode letter omdat er een tekort is aan kwalitatief betaalbare woningen. Er zijn te weinig sociale woningen en op de privé markt zijn de woningen te duur. Dit veroorzaakt voor velen een “wooncrisis”, een etterbuil in onze welvaartsstaat. Dakloosheid is een zichtbaar teken van deze wooncrisis. Door corona en de daaraan gekoppelde lockdown is de etterbuil open gebarsten en kwamen de mensonwaardige levensomstandigheden waarin vele gezinnen en individuen verblijven naar buiten.

Filip Keymeulen, straathoekwerker bij Diogones in Brussel, komt hierover getuigen en vertelt over de stappen die vanuit Diogenes gezet worden om aan de wooncrisis een antwoord te bieden.
In aansluiting op zijn verhaal komen ook twee initiatieven uit Herent aan bod.
De Gosse van de Bereklauw vertelt over zijn ervaringen. In de Bereklauw vinden immers tal van daklozen een opvang.
De vzw Huren voor Buren wil kwetsbare mensen helpen om een geschikte woning te vinden. De vzw huurt panden en onderverhuurt die dan aan de doelgroep.

.

Een organisatie van Welzijnszorg Herent, KWB, Beweging.net, Hart boven hard, Onthaalgroep Vluchtelingen.

Share