Gepost op 18-08-2022 in ,

De Eerste Communie vindt in 2023 plaats in de Maria-Hemelvaartkerk van Winksele op zaterdag 28 mei 2023 om 9u30.

Is je kind geboren in 2016, of gaat hij of zij vanaf september naar het tweede leerjaar, dan kan het aansluiten bij de voorbereiding.

Op woensdag 14 september, 20 u. vindt in het Parochiecentrum Winxel (Heidestraat) een informatie-avond plaats.

Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer BE82 7430 5467 4668 van catechese Winksele kan storten met vermelding “EC2023 + naam van het kind.

Inschrijvingen gebeuren via deze link:
Hou in ieder geval doopdatum en -plaats bij de hand

Is digitaal inschrijven om één of andere reden niet mogelijk, dan kan u een afspraak maken met een medewerker van het federatiesecretariaat: 016 49 04 68 (enkel op maandag tussen 14u en 16.30u) of via mail secretariaatveltem@skynet.be. Zorg er wel voor dat je kind ingeschreven is voor 1 september De inschrijving is volledig wanneer ook het deelnemingsgeld van 35 euro is overgeschreven op het vermelde rekeningnummer.

Share