Gepost op 18-08-2022 in ,

Het Vormsel vindt in 2024 plaats in de Maria-Hemelvaartkerk van Winksele op zaterdag 11 mei 2024 om 11 en 13.30 u.

De vormselvoorbereiding voor de kinderen van de Kraal (en andere kinderen van Winksele) gaat door op zaterdagnamiddag in de PC Winxel (Heidestraat in Winksele) of in en rond de kerk.

De exacte planning bezorgen we jullie tijdens de ouderavond in september.

Aan de deelname zijn de kosten van 35 euro verbonden die u op het rekeningnummer BE15 7341 7423 3530 van catechiste Wendy Jespers kan storten met vermelding “VW2024 + naam van de jongere. Hoe inschrijven? Inschrijvingen gebeuren via deze link:

Hou in ieder geval doopdatum en -plaats bij de hand wanneer u uw dochter of zoon gaat inschrijven. Is digitaal inschrijven om één of andere reden niet mogelijk, dan kan u een afspraak maken met een medewerker van het federatiesecretariaat: 016 49 04 68 (enkel op maandag tussen 14u en 16.30u) of via mail secretariaatveltem@skynet.be.

Zorg er wel voor dat de kandidaat vormeling ingeschreven is voor 1 september

De inschrijving is volledig wanneer ook het deelnemingsgeld van 35 euro is overgeschreven op het vermelde rekeningnummer. We kijken er naar uit om samen u en uw kind op pad te gaan naar Vormsel.

Met dringende vragen kan u ondertussen terecht bij Wendy Jespers.

Share